top of page
chinese mandarin.jpg

汉语

Κινεζικά

ΚΙΝΕΖΙΚΑ (ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΚΑ)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

​​​

  • Ατομικά

  • Ολιγομελή γκρουπ on demand

  • Η στόχευση και η συχνότητα των μαθημάτων συζητάται ανά περίπτωση και συγκροτείται ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

1. Η Κίνα είναι μία χώρα με Ιστορία, Επιστήμη και Τέχνη αιώνων. Ο κινεζικός πολιτισμός, όπως και ο ελληνικός, έχει επηρεάσει πολλούς λαούς με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Προσεγγίζοντας την κινεζική γλώσσα και κουλτούρα διευρύνεις λοιπόν τους πνευματικούς σου ορίζοντες, αντιλαμβάνεσαι βιωματικά αλήθειες που ούτε θα μπορούσες να διανοηθείς διαφορετικά.

2. Η κινεζική οικονομία γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες μια πρωτοφανή άνθιση, σε σημείο να ανταγωνίζεται πλέον ενεργά τις ΗΠΑ. Διαθέτει έναν εντελώς μοναδικό τρόπο σκέψης δράσης και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Η Κίνα τείνει να επικρατήσει παγκοσμίως με τα προϊόντα και την οικονομική της δύναμη και αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι οι ομιλητές της κατέχουν στο εξής ένα πολύ δυνατό "χαρτί" στον εργασιακό τομέα.

3. Η Κινεζική ανήκει σε οικογένεια γλωσσών πολύ διαφορετική από τη δική μας. Δεν έχει κλιτά μέρη του λόγου, παρά μόνο λέξεις που σημαίνουν ιδέες. Μέσα από το συνδυασμό αυτών δημιουργούνται όλα τα νοήματα που μπορούν να εκφραστούν. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η γνώση μιας τόσο διαφορετικής δομικά γλώσσας πολλαπλασιάζει τη νοητική μας ανάπτυξη διεγείροντας διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ταυτόχρονα!

Πώς πιστοποιώ τις γνώσεις μου στα Κινεζικά;

 

Το νέο σύστημα HSK

 

Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών της κινεζικής γλώσσας. Οι εξετάσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών από ειδικούς διαφόρων επιστημονικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της διδακτικής της κινεζικής γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Η νέα εξέταση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του προηγούμενου HSK, ενώ συνυπολογίζει πρόσφατες τάσεις στην εκμάθηση της κινεζικής, μετά από προσεκτικές έρευνες και με τη χρήση των τελευταίων ευρημάτων σχετικά με τη γλωσσική εξέταση και πιστοποίηση. Τα διπλώματα HSK είναι διεθνώς αναγνωρισμένα.

 

1. Δομή εξέτασης

Το νέο HSK είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση που εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια της κινεζικής. Εκτιμά τις ικανότητες όσων δεν έχουν την κινεζική ως μητρική γλώσσα στη χρήση αυτής στις καθημερινές, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ζωές τους. Το νέο HSK αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Υπάρχουν έξι επίπεδα γραπτών εξετάσεων, το HSK (επίπεδο 1), HSK (επίπεδο 2), HSK (επίπεδο 3), HSK (επίπεδο 4), HSK (επίπεδο 5) και το HSK (επίπεδο 6). Υπάρχουν τρία επίπεδα προφορικών εξετάσεων, το HSK (επίπεδο αρχάριων), HSK (μέσο επίπεδο) και το HSK (προχωρημένο επίπεδο). Κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων, τα λεγόμενα των εξεταζομένων θα ηχογραφούνται.

 

2.  Επίπεδα εξέτασης

 

 Τα διαφορετικά επίπεδα του νέου HSK μοιάζουν με μερικά από αυτά του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages (CLPS) και του Common European Framework of Reference (CEFR). Οι λεπτομέρειες αυτών έχουν ως εξής:

Νέο HSK               Λεξιλόγιο(ιδεογράμματα)             CLPS              CEFR
HSK (Επίπεδο 6)               5000+                              Επίπεδο 5           C2
HSK (Επίπεδο 5)               2500                                                             C1
HSK (Επίπεδο 4)                1200                                Επίπεδο 4            B2
HSK (Επίπεδο 3)                600                                 Επίπεδο 3             B1
HSK (Επίπεδο 2)                300                                 Επίπεδο 2            A2
HSK (Επίπεδο 1)                 150                                  Επίπεδο 1              A1

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 1) μπορούν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν πολύ απλές κινεζικές φράσεις, να έχουν τα βασικά απαιτούμενα για την επικοινωνία και να διαθέτουν την ικανότητα να επεκτείνουν τις σπουδές τους στην κινεζική.

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 2) κατανοούν τέλεια τα βασικά της κινεζικής και μπορούν να επικοινωνούν σε απλές και καθημερινές περιπτώσεις που απαιτούν μια απλή και ευθεία συνδιαλλαγή πληροφοριών σε οικεία και καθημερινά θέματα.

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 3) μπορούν να επικοινωνούν στην κινεζική σε ένα βασικό επίπεδο στις καθημερινές, πανεπιστημιακές και επαγγελματικές ζωές τους. Μπορούν να διαχειριστούν κατά το πλείστον την επικοινωνία στην κινεζική όταν ταξιδεύουν στην Κίνα.

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 4) μπορούν να συζητούν στην κινεζική σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και είναι σε θέση να επικοινωνούν αβίαστα με άτομα που ως μητρική τους γλώσσα έχουν την κινεζική.

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 5) μπορούν να διαβάζουν κινεζικές εφημερίδες και περιοδικά, να απολαμβάνουν κινεζικές κινηματογραφικές ταινίες και κινεζικά θεατρικά έργα και να δίνουν μια μεγάλη ομιλία στην κινεζική.

-Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSK (επίπεδο 6) μπορούν εύκολα να κατανοήσουν γραπτές και προφορικές πληροφορίες στην κινεζική και να εκφραστούν αποτελεσματικά στην κινεζική, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς.

3. HSKK ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HSKK Προφορικές Εξετάσεις (επίπεδο αρχάριων)

Το HSKK (επίπεδο αρχαρίων) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζομένων να εκφραστούν προφορικά στα κινεζικά. Είναι το αντίστοιχο επιπέδου 1 και επιπέδου 2 του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Α του Common European Framework of Reference (CEF).

Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSKK (επίπεδο αρχαρίων) μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες για επικοινωνία.

HSKK Προφορικές Εξετάσεις (μέσο επίπεδο)

Το HSKK (μέσο επίπεδο) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζομένων να εκφραστούν προφορικά στα κινεζικά. Είναι το αντίστοιχο επιπέδου 3 και επιπέδου 4 του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου Β του Common European Framework of Reference (CEF).

Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSKK (μέσο επίπεδο) μπορούν να κατανοήσουν αρκετά καλά τα κινεζικά και να συνομιλήσουν και ευφράδεια με έναν Κινέζο.

HSKK Προφορικές Εξετάσεις (προχωρημένο επίπεδο)

Το HSKK (προχωρημένο επίπεδο) εκτιμά την ικανότητα των εξεταζομένων να εκφραστούν προφορικά στα κινεζικά. Είναι το αντίστοιχο επιπέδου 5 του Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages και του Επιπέδου C του Common European Framework of Reference (CEF).

Οι εξεταζόμενοι που είναι σε θέση να περάσουν το HSKK (προχωρημένο επίπεδο) μπορούν να κατανοήσουν άριστα τα κινεζικά και να εκφράσει άπταιστα τις ιδέες του.

Youth Chinese Test

Οι εξετάσεις YCT ξεκίνησαν από το Hanban σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνουν τους νέους σε ηλικία μαθητές από ξένες χώρες  να μάθουν την κινεζική γλώσσα.

Δομή εξέτασης

Το νέο YCT είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση που αξιολογεί την επάρκεια της κινεζικής. Εξετάζει τις ικανότητες νεαρών μαθητών, που δεν είναι φυσικοί ομιλητές της Κινεζικής, να χρησιμοποιούν κινεζικά στην καθημερινή και την ακαδημαϊκή τους ζωή.

Το νέο YCT αποτελείται από μια γραπτή και μια προφορική εξέταση που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα γραπτών εξετάσεων, το YCT (επίπεδο 1), YCT (επίπεδο 2), YCT (επίπεδο 3) και το YCT (επίπεδο 4). Υπάρχουν τρία επίπεδα προφορικών εξετάσεων, το YCT (επίπεδο αρχάριων) και το YCT (μέσο επίπεδο) .


Γραπτή Εξέταση                    Προφορική Εξέταση
YCT (επίπεδο 4)                      YCT (μεσαίο επίπεδο)
YCT (επίπεδο 3)                         

YCT (επίπεδο 2)                      YCT (αρχάριο επίπεδο)
YCT (επίπεδο 1)

 


BCT (Business Chinese Test)

Το BCT είναι μια τυποποιημένη εξέταση σε κρατικό επίπεδο που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την επάρκεια στην κινεζική γλώσσα  των μη φυσικών ομιλητών που ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το BCT έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στο πλαίσιο της ανάθεσης από το Γραφείο του Διεθνούς Συμβουλίου της Κινεζικής Γλώσσας (“Hanban” για συντομία).

Το BCT από δύο σχετικά ανεξάρτητες εξετάσεις: BCT (Listening & Reading) και BCT (Speaking & Writing). Δεν υπάρχει περιορισμός των υποψηφίων στην ηλικία, την εκπαίδευση ή την διάρκεια εκμάθησης των Κινεζικών.

Το  BCT έχει συνολικά πέντε επίπεδα για να περιγράψει την επάρκεια των εξεταζόμενων πάνω στα επιχειρηματικά κινέζικα:
Επίπεδο 1 Ανίκανος επικοινωνίας στα κινεζικά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επίπεδο 2 Ικανός βασικής επικοινωνίας στα κινέζικα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επίπεδο 3 Αρκετά ικανός αποτελεσματικής επικοινωνίας στα κινέζικα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες..
Επίπεδο 4 Ικανός αρκετά επιδέξιας επικοινωνίας στα κινέζικα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Επίπεδο 5 Ικανός στην σωστή επικοινωνία στα κινεζικά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

bottom of page