top of page
seville-andalucia-tour.jpg

ESPAÑOL
CASTELLANO

Ισπανικά -  Español

ONLINE ΟΜΑΔΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

​​​​​

 • Ολιγομελή Τμήματα Ενηλίκων

 • Όλα τα Επίπεδα

 • Παροχή Ψηφιακού Διδακτικού Υλικού

 • Υπεύθυνη Προετοιμασία Εξετάσεων

 • Διαδικτυακή Σύγχρονη (live) Εκπαίδευση

español hola.jpg
Paper Fans

Τα Ισπανικά (español ή αλλιώς castellano) είναι μια πολυδιάστατη γλώσσα που μιλιέται επίσημα σε 20 χώρες του κόσμου, με αμέτρητες τοπικές διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή και 45 εκατομμύρια ομιλητές. Συντακτικά και εκφραστικά, αλλά κυρίως ηχητικά, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Ελληνική, γεγονός που την καθιστά ευπρόσιτη στον ελληνόφωνο μαθητή.

Στα μαθήματα του Verbum θα σε κατατοπίσουμε αναλυτικά και με σαφήνεια στη δομή και τη σωστή χρήση της ισπανικής γλώσσας, στις διαφορές που παρουσιάζει από χώρα σε χώρα, και θα σε φέρουμε σε επαφή με τις πολλαπλές διαστάσεις των ισπανόφωνων πολιτισμών (εθνικές κουζίνες, μουσική, χορό, λογοτεχνία, κινηματογράφο, κοινωνία και οικονομία).

Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικές μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, προσφέρουμε ολοκληρωμένη σειρά διδακτικών εγχειριδίων και δραστηριοτήτων σε ψηφιακή μορφή. Φροντίζουμε για ένα μάθημα ευχάριστο, απόλυτα διαδραστικό και με ποικιλία υλικού.

Είτε επιλέξεις το ολιγόωρα μαθήματα, είτε τα πιο εντατικά, η πορεία τους θα σε προετοιμάσει κατάλληλα και στους βέλτιστους χρόνους για τα διπλώματα DELE. Μπορείς να μας ρωτήσεις σχετικά με τους εκτιμώμενους χρόνους απόκτησης των διπλωμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024

A1&Α2

Δευτέρα
20:00 - 22:00
ή
Τρίτη
18:00 - 20:00


50€/μήνα
180€/4 μήνες*
350€/8 μήνες*
 

A2&Β1

Παρασκευή
19:00 - 20:30


50€/μήνα
180€/4 μήνες*
350€/8 μήνες*

 

B1

Τετάρτη
18:30 - 20:30


60€/μήνα
210€/4 μήνες*
420€/8 μήνες*

 

B2

Σάββατο
10:00 - 12:00


60€/μήνα
210€/4 μήνες*
420€/8 μήνες*
 

1. Στη μηνιαία εξόφληση, τα δίδακτρα καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα του μήνα.

2. Tα εκπτωτικά πακέτα (*) ισχύουν με προπληρωμή όλου του ποσού.

Yellow House

Πώς μπορώ να πιστοποιήσω τη γνώση μου στα Ισπανικά;

Στη χώρα μας δύο είναι τα βασικά συστήματα πιστοποίησης που αναγνωρίζονται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα: 

α) Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

β) Το σύστημα DELE

DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera)

Τα διπλώματα Ισπανικών DELE είναι επίσημοι τίτλοι που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της ισπανικής γλώσσας και χορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας.
Το Instituto Cervantes διοργανώνει εξετάσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία σχεδιάζει τις εξετάσεις και είναι υπεύθυνο για τις διορθώσεις και την τελική αξιολόγηση όλων των εξετάσεων.

Τα διπλώματα DELE έχουν απεριόριστη χρονική ισχύ και διεθνή αναγνώριση.

 

Τα ισπανικά διπλώματα DELE χωρίζονται σε έξι επίπεδα, σε συμφωνία με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες:

 

 • Επίπεδο Α1 (Εισαγωγή)
  Πιστοποιεί ότι ο μαθητής είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με βασικό τρόπο σε καταστάσεις που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες ή καθημερινές καταστάσεις.

 • Επίπεδο Α2 (Βασικό)
  Πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει τις κοινές, καθημερινές εκφράσεις που σχετίζονται με ποικίλους τομείς εμπειρίας (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, εκτέλεση αγορών, περιήγηση σε μέρη ενδιαφέροντος, εργασία κ.λπ.).

 • Επίπεδο B1 (Μεταβατικό-Καλή Γνώση)
  Πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοήσουν την ουσία λιτών κειμένων, σε απλή γλώσσα, εάν περιλαμβάνουν γνωστά θέματα που σχετίζονται με την εργασία, τις σπουδές ή τον ελεύθερο χρόνο. Πιστοποιεί επίσης την ικανότητα των μαθητών να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες καταστάσεις που συμβαίνουν όταν ταξιδεύουν σε περιοχές όπου μιλιούνται τα Ισπανικά. να παράγουν απλά και συνεκτικά κείμενα σχετικά με γνωστά θέματα ή θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος · και τέλος να είναι σε θέση να περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα, επιθυμίες και ελπίδες, καθώς και να είναι σε θέση να εκφράσουν εν συντομία απόψεις ή να εξηγήσουν σχέδια.

 • Επίπεδο B2 (Καλή γνώση)
  Πιστοποιεί την ικανότητα των μαθητών να αλληλεπιδρούν με τους γηγενείς ομιλητές με επαρκή βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού που να επιτρέπει την εύκολη και φυσική επικοινωνία μεταξύ των συνομιλητών. Να παράγουν σαφή και λεπτομερή κείμενα σχετικά με διάφορα θέματα, καθώς και να υπερασπίζεται μια γνώμη για γενικά θέματα, εκφράζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για κάθε επιχείρημα · και τέλος, να κατανοούν την ουσία σύνθετων κειμένων, τόσο για συγκεκριμένα όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών κειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στον τομέα εμπειρίας του υποψηφίου. Είναι το πρώτο επίπεδο που μοριοδοτείται από τον ΑΣΕΠ.

 • Επίπεδο C1 (Πολύ Καλή Γνώση - Λειτουργική Επάρκεια)
  Πιστοποιεί επαρκή γλωσσική ικανότητα για την κατανόηση μιας μεγάλης ποικιλίας μακρών και κάπως απαιτητικών κειμένων, καθώς και για την κατανόηση άρρητων νοημάτων μέσα στα ίδια κείμενα. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να εκφραστούν άπταιστα και αυθόρμητα χωρίς προφανή προσπάθεια να βρουν τις σωστές λέξεις · να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευελιξία και αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς · και τέλος, να είναι σε θέση να παράγουν σαφή, καλά δομημένα και λεπτομερή κείμενα σχετικά με θέματα κάποιας πολυπλοκότητας, χρησιμοποιώντας σωστά μηχανισμούς οργάνωσης, άρθρωσης και συνοχής στο κείμενο.

 • Επίπεδο C2 (Άριστη Γνώση)
  Πιστοποιεί επαρκή γλωσσική ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία σε οποιαδήποτε κατάσταση, αποδεικνύοντας την ικανότητα αυτόματης προσαρμογής σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Οι υποψήφιοι αυτού του επιπέδου πρέπει να διαθέτουν άριστο έλεγχο των νοηματικών αποχρώσεων που επιτρέπουν την ευφράδεια και τη φυσική έκφραση σε όλες τις αλληλεπιδράσεις.

bottom of page