top of page

Πόσο καιρό θα μου πάρει να μάθω μια ξένη γλώσσα;

logo-cefr2.jpg
diploma-graduate-cap-tassle-1200x802.jpg

Μαθαίνοντας μία νέα γλώσσα

 

Σε κάποιο σημείο της ζωής μας, όλοι έχουμε αναρωτηθεί πόσο καιρό θα μας έπαιρνε για να μάθουμε μια νέα γλώσσα από το μηδέν. Δεδομένου ότι η ζωή ενός σύγχρονου ανθρώπου έχει περιορισμένο όριο ελεύθερου χρόνου, αυτό είναι ένα απολύτως φυσικό ερώτημα. Στο Verbum, δεχόμαστε αρκετά συχνά αυτή την ερώτηση, επομένως θα θέλαμε να σας το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο.
 

Καταρχάς, η διαδικασία εκμάθησης μιας γλώσσας δεν μπορεί ποτέ να είναι ακριβώς η ίδια για όλους μας. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μαθησιακή διαδικασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- Ο αριθμός των ωρών ανά εβδομάδα που αφιερώνονται στην παρακολούθηση μαθημάτων. Υπάρχουν προγράμματα μαθημάτων που είναι σχετικά χαλαρά και άλλα πιο συμπυκνωμένα. Με βάση αυτό, λαμβάνουμε λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τις οποίες φυσικά θα πρέπει να επεξεργαστούμε μέσα στην εβδομάδα.

- Ο τρόπος που μαθαίνουμε. Παιδαγωγικές μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε άτομο έχει την τάση να μαθαίνει καλύτερα με έναν από τους εξής τρόπους: οπτική, κιναισθητική, ακουστική, διαπροσωπική ή ενδοπροσωπική μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι οι διάφορες εργασίες μέσα στην τάξη μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δύσκολες για κάθε τύπο μαθητή.

- Η ύπαρξη (ή μη) τυχόν μαθησιακών δυσκολιών. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό 4 - 10% του συνολικού πληθυσμού βρέθηκε να έχει έναν από τους πολυάριθμους τύπους δυσλεξίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μια εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης, προκειμένου να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα εμπόδια.

- Ο αριθμός των ωρών ανά εβδομάδα που αφιερώνονται στη μελέτη εκτός τάξης. Η ανάγκη για το αυτό το μέρος της διαδικασίας ορίζεται και προσωπικά, αλλά είναι βέβαιο ότι αυξάνοντας τις ώρες μελέτης, διευκολύνουμε και επιταχύνουμε τη μαθησιακή διαδικασία.

- Οι στόχοι που θέσαμε για την κατάκτηση της γλώσσας. Για παράδειγμα, η μάθηση με σκοπό την επικοινωνία στην καθημερινή συζήτηση με φίλους μπορεί να χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και χρονικό όριο από την εκμάθηση με στόχο την απόκτηση διπλώματος.

Και πάλι, όμως, πώς ορίζω τους στόχους μου και κάνω έναν προγραμματισμό χρόνου;

Στη στοχοθεσία και τον προγραμματισμό σου θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και τα "σκαλοπάτια" γλωσσομάθειας, έτσι όπως έχουν πλέον οριοθετηθεί παγκόσμια. Ρίξε μια ματιά παρακάτω.

CEFR

 

Τί είναι το CEFR και πώς σχετίζομαι με αυτό;

Το ακρώνυμο αυτό σημαίνει Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που διδάσκονται πλέον οι γλώσσες σε όλη την Ευρώπη.

 

Γιατί είναι απαραίτητο ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς;

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής έχει μάθει τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα στη χώρα καταγωγής του. Αν θελήσει να μετοικήσει σε μια άλλη χώρα για σπουδές ή εργασία, ο φορέας με τον οποίο θα συνεργαστεί θα πρέπει να έχει ένα αξιόπιστο δείγμα για τη γλωσσομάθειά του, αλλιώς τα διάφορα τοπικά πτυχία θα αφορούσαν διαφορετικά επίπεδα και θα ήταν δύσκολο να γίνει η αντιστοιχία μεταξύ τους, όπως και συνέβαινε μέχρι να θεσπιστεί το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς. Αυτό προτάθηκε αρχικά με βάση την Αγγλική γλώσσα, με βάση τη μελέτη στα στάδια εκμάθησης. Πιο αναλυτικά:

Η εκμάθηση γλωσσών είναι μια δυναμική, συνεχής και χωρίς όρια διαδικασία. Ωστόσο, δεδομένης της προαναφερθείσας ανάγκης μας να καθορίσουμε και να πιστοποιήσουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας, το 1975 προσδιορίσαμε ένα "κατώφλι", ένα σημείο καμπής πάνω από το οποίο ένα άτομο θεωρείται ότι έχει "καλή γνώση" ή ότι είναι "ανεξάρτητος ομιλητής" . Αυτό είναι αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως επίπεδο Β2, ισοδύναμο με το First Certificate of English, το γνωστό μας ως Lower στα Αγγλικά.

Ξεκινώντας από αυτό το "σημείο-κατώφλι», το CEFR έχει οργανώσει τη γλωσσική επάρκεια σε έξι επίπεδα συνολικά, από A1 έως C2, τα οποία μπορούν να ανασυνταχθούν σε τρία ευρεία επίπεδα: Α - Βασικός χρήστης, Β - Ανεξάρτητος χρήστης και Γ - Έμπειρος χρήστης, και τα οποία μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σύμφωνα με ανάγκες του τοπικού πλαισίου. Τα επίπεδα καθορίζονται μέσω περιγραφών επικοινωνιακών περιστάσεων στις οποίες οι ομιλητές μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Κατά τα επόμενα χρόνια, η ίδια μέθοδος οργάνωσης εφαρμόστηκε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, έτσι ώστε, σήμερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, τα ινστιτούτα και οι μαθητές να χρησιμοποιούν το ίδιο πλαίσιο για να περιγράψουν τη γλωσσομάθεια. 

Τί σημαίνει αυτό πρακτικά για εμένα;

Η ύπαρξη του κοινού πλαισίου αναφοράς συνεπάγεται ότι κάθε δίπλωμα που μπορείς να αποκτήσεις σήμερα σε μια ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από την επιμέρους ονομασία του, θα αντιστοιχεί σε ένα από τα επίπεδα του CEFR. Αυτό μπορεί να σε επηρεάσει άμεσα στο χώρο σπουδών ή εργασίας, καθώς και στην πιθανή εγκατάστασή σου σε μια ξένη χώρα. Πολύ συχνά, για παράδειγμα, εμφανίζονται θέσεις εργασίας, που απαιτούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας ως προσόν του εργαζομένου. Ακόμα, στον δημόσιο τομέα, αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται διπλώματα από συγκεκριμένα επίπεδα και άνω. Έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις σε ποιό επίπεδο χρειάζεται να φτάσεις. Εν γένει, το κοινό πλαίσιο αναφοράς σε βοηθά να θέσεις στόχους, να πιστοποιήσεις με σαφήνεια τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις προσόντα και ελευθερία κινήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο και ευρύτερα. 

Ποιά είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας του CEFR;

ΙΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

 

C2

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

C1 

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

B2

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

B1

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

A2

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

A1

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Με βάση τα επίπεδα του CEFR, σε πόσο χρόνο μπορώ να αποκτήσω τα διαθέσιμα διπλώματα;

 

Μπορούμε να σας δώσουμε μια εκτίμηση του συνολικού χρόνου των μαθημάτων που απαιτούνται για το πλήρες φάσμα των διπλωμάτων. Αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψιν το εξής: ένα ομαδικό μάθημα εξαρτάται πάντα από το μέσο όρο της ενασχόλησης, της αφοσίωσης και της συνέπειας όλων των συμμετεχόντων και αυτό μπορεί να δημιουργήσει διαφοροποιήσεις σε αυτούς τους μέσους χρονικούς υπολογισμούς.

Επιπλέον, ακόμη και αν το πλαίσιο είναι κοινό για όλες τις γλώσσες, η εμπειρία δείχνει ότι ο χρονικός προγραμματισμός μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα - γι αυτό το εύρος των προβλέψεων ποικίλλει. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η παρακάτω εκτίμηση αφορά στο χρόνο μαθημάτων και ΔΕΝ περιέχει το χρόνο μελέτης έξω από την τάξη για την εμπέδωση του υλικού.

 

Από το μηδέν έως Α1: 60 - 80 ώρες μαθημάτων

Από Α1 έως Α2: 100 - 130 ώρες μαθημάτων

Από Α2 έως Β1: 150 - 240 ώρες μαθημάτων

Από Β1 έως Β2: 180 - 260 ώρες μαθημάτων

Από Β2 έως Γ1: 160 - 200 ώρες μαθημάτων

Από C1 έως C2: 160 - 200 ώρες μαθημάτων

Οι επιλογές που προσφέρουμε στο Verbum

Verbum%20cover_edited.jpg

Στο Verbum αρχικά θα σε ακούσουμε προσεκτικά, και στη συνέχεια θα σε βοηθήσουμε να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Με βάση τις απαντήσεις που ο ίδιος / η ίδια θα δώσεις, θα σου προτείνουμε την καταλληλότερη από τις προσφερόμενες επιλογές διδακτικής δομής, ή ακόμα και έναν συνδυασμό αυτών:

1. Ομαδικά Μαθήματα (1 φορά την εβδομάδα). 

Τα μαθήματα τηρούν σταθερή ροή και ακολουθούν έναν κανονικό προς χαλαρό ρυθμό, που απαιτεί μία μέτριου χρόνου ενασχόληση εκτός τάξης (από 1 έως 3 ώρες). Αυτή η πρόταση είναι κατάλληλη για ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν μία γλώσσα από προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά δε διαθέτουν πολύ χρόνο ή δεν επιθυμούν να προχωρήσουν με υπερεντατικό ρυθμό και την πίεση που αυτό συνεπάγεται.

2. Εντατικά Ομαδικά μαθήματα (2 φορές ανά εβδομάδα). Αυτή η επιλογή σημαίνει αρκετές ώρες μαθήματος ανά εβδομάδα και αντίστοιχα αυξημένο χρόνο μελέτης εκτός τάξης. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για άτομα που χρειάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχουν αποτελέσματα, είτε στην επικοινωνιακή δεξιότητα, είτε στην απόκτηση διπλώματος. Σε περίπτωση που χρειάζεσαι να χρησιμοποιήσεις άμεσα τη γλώσσα ή να κατέχεις ένα συγκεκριμένο δίπλωμα για την εργασία σου, τότε αυτή είναι η καταλληλότερη επιλογή για εσένα. 

3. Ιδιαίτερα Μαθήματα. Αυτή η μορφή εκμάθησης μιας γλώσσας είναι και η πιο εξατομικευμένη και ευέλικτη, καθώς στηρίζεται με ακρίβεια στις προσωπικές σου δεξιότητες, τρόπου μάθησης και στόχους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να καλύψει και τις δύο προαναφερθείσες ανάγκες, μια που το διδακτικό πρόγραμμα και ο ρυθμός του μαθήματος καθορίζεται από εσένα και μόνο, και μπορεί αντίστοιχα και να μεταβληθεί ανάλογα με την πρόοδό σου και σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητά σου. 

Όποια επιλογή και να κάνεις, δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή. Ακόμα, και οι τρεις προτάσεις μπορούν να καταλήξουν σε απόκτηση διπλωμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές, σε περίπτωση ομαδικού μαθήματος.

ΑΣΕΠ

Για να δείτε αναλυτικά τη λίστα διπλωμάτων όλων των γλωσσών που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

online class.jpg

Σχεδιάζουμε και πετυχαίνουμε μαζί!

Μπορείς ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσεις με τη διδακτική ομάδα για διευκρινίσεις, απορίες ή για να οργανώσουμε μαζί το διδακτικό πλάνο που σου ταιριάζει!

Happy-Online-Student-iStock-504376862.jpg
bottom of page