top of page
english british_edited.jpg

Αγγλικά
English

Αγγλικά -  English

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

​​​

  • Ατομικά

  • Ολιγομελή γκρουπ on demand

  • Η στόχευση και η συχνότητα των μαθημάτων συζητάται ανά περίπτωση και συγκροτείται ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας

Τα Αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα που για αμέτρητους λόγους είναι καλό να γνωρίζεις. Από το πιο κοντινό ταξίδι σε οποιαδήποτε χώρα, μέχρι μια επιγραφή σε κάποιο προϊόν που χρησιμοποιείς, κι από τη δυνατότητα να γνωρίσεις νέους φίλους εκτός Ελλάδας, μέχρι την αυτοπεποίθηση στο χώρο εργασίας σου. Τα Αγγλικά είναι η παγκόσμια πραγματικότητα, τόσο καλά εδραιωμένη ήδη για δεκαετίες, που "έχει έρθει για να μείνει".

Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν ή μπορούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις σου και να σε καθοδηγήσουμε να μιλήσεις τα Αγγλικά με άνεση και φυσικότητα. Αποφεύγουμε τα εκφραστικά λάθη και μαθαίνουμε με διασκεδαστικό και ταχύρρυθμο τρόπο.

Εάν χρειάζεσαι ένα πτυχίο άμεσα με στόχο τη μοριοδότηση σε πίνακες του δημόσιου τομέα, επίσης μπορούμε να σε κατευθύνουμε κατάλληλα για το αμεσότερο και ασφαλές αποτέλεσμα. 

Μπορούμε να προετοιμάσουμε άριστα την ύλη για οποιοδήποτε δίπλωμα στα Αγγλικά, από τα πιο δύσκολα και με κύρος, έως τα πιο προσιτά και ταχύρρυθμα που αναγνωρίζονται από την ελληνική αγορά εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο του Cambridge

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge είναι ένα από τα κορυφαία και αρχαιότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Διαθέτει 31 κολέγια και πάνω από 150 τμήματα, τομείς, σχολές και άλλα ιδρύματα. Η αποστολή του είναι να συμβάλλει στην κοινωνία μέσω της επιδίωξης για εκπαίδευση, μόρφωση και έρευνα στα ανώτερα επίπεδα διεθνώς. Το 2009, το Πανεπιστήμιο γιόρτασε την επέτειο οκτακοσίων ετών από την ίδρυσή του.

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Cambridge

Tα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge αποτελούν κορυφαία πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Αγγλικής παγκοσμίως, με περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια υποψήφιους κάθε χρόνο. Χαρακτηρίζονται από πλήρη δέσμευση στην αξιολόγηση ύψιστης ποιότητας. Αναγνωρίζονται από πανεπιστήμια, εργοδότες και επίσημους φορείς σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, παρέχουν εξαιρετική υποστήριξη προς καθηγητές και υποψήφιους. Το Cambridge Αssessment English είναι επίσης γνωστό για τα υψηλής ποιότητας Βραβεία Διδασκαλίας (Teaching Awards) που αναγνωρίζονται διεθνώς. Τα ανωτέρω περιλαμβάνουν το Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) που είναι το πιο γνωστό και με ευρύτερη συμμετοχή πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη διδασκαλία της Αγγλικής παγκοσμίως. 

Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας του Cambridge

Εδώ παραθέτουμε τις εξετάσεις που συνήθως παίρνουν μέρος οι ενήλικες μαθητές:

B1 Preliminary (PET) 

Γνωστό και ως Preliminary English Test (PET), πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

B2 First Certificate in English (FCE) 

Γνωστό και ως First Certificate in English (FCE) πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής έχει αρχίσει να αποκτά δεξιότητες στην Αγγλική και είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί σε μέσο-ανώτερο επίπεδο για επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

C1 Advanced (CAE)

Γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE), αποτελεί κορυφαία εξέταση στην Αγγλική για επαγγελματική και ακαδημαϊκή επιτυχία.

C2 Proficiency (CPE)

Γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), αποτελεί εξέταση του Cambridge Assessment English σε ανώτατο επίπεδο. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν αποκτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική.

cefr-diagram-december-2020.jpg
U-M_Logo-Hex.png

Πανεπιστήμιο του Michigan

 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψει κανείς ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο: πτυχιακά προγράμματα που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ερευνητικές εγκαταστάσεις και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο του Michigan, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ανωτέρω, σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan

 

Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, οργανισμοί με μακρά και διακεκριμένη ιστορία στη γλωσσική αξιολόγηση, διδασκαλία και έρευνα, σύναψαν συμφωνία συνεργασίας στο χώρο της ανάπτυξης γλωσσικών δοκιμασιών και δημιούργησαν το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).

Την Άνοιξη του 2018, το CaMLA ανακοίνωσε το νέο όνομα και λογότυπό του ως Michigan Language Assessment.

Το Michigan Language Assessment εξακολουθεί να αποτελεί από κοινού συνεργασία των Cambridge Assessment English και Πανεπιστημίου του Michigan και να αναπτύσσει αξιόλογες εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής, προσφέροντας πλήρες και δυναμικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους στη γλωσσική αξιολόγηση.

 

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Michigan 

ECCE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Επαρκούς Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Competency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.

ECPE

Η Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι τυποποιημένη γλωσσική δοκιμασία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας που επίσημα αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η εξέταση αξιολογεί γλωσσικά, κειμενικά, κοινωνιογλωσσικά και πραγματολογικά στοιχεία της Αγγλικής.

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του  ECPE για ακαδημαϊκούς σκοπούς, οι κάτοχοί του προτείνεται να απευθύνονται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία πρόκειται να το υποβάλουν. 

logo2.png

Πιστοποιήσεις LRN (Learning Resource Network)

Το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης εισήχθη από την εταιρεία ESOLnet σε συνεργασία με βρετανικά Πανεπιστήμια. Το LRN είναι ένας σχετικά νέος Οργανισμός Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας και Πιστοποίησης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Αναγνωρίζεται από το Ofqual (Βρετανικός Οργανισμός Πιστοποίησης) και το ΑΣΕΠ (Αντίστοιχος Οργανισμός στην Ελλάδα) και είναι Μέλος του ALTE ( Ένωση Εξεταστικών Φορέων Ξένης Γλώσσας της Ευρώπης), στο οποίο ανήκουν όλοι οι μεγάλοι Εξεταστικοί Φορείς Πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας. 

Οι Εξετάσεις LRN είναι προσιτές και σε Υποψηφίους με μαθησιακές δυσκολίες, ευνοϊκές για το επίπεδο C2, φιλικές, χωρίς παγίδες, με στόχο τη μείωση του άγχους του Υποψηφίου.

Όσον αφορά στη δομή τους, οι εξετάσεις του LRN αποτελούνται από ένα ενιαίο διαγώνισμα. Σε αντίθεση με εξετάσεις άλλων φορέων, το διαγώνισμα εδώ δίνεται πλήρες με όλες του τις ενότητες εξαρχής και οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το χρόνο τους πιο ελεύθερα, να επιστρέψουν σε ένα μέρος του Test, για να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν ό,τι χρειαστεί. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη εξέταση πιο προσιτή και ελαστική προς τον συμμετέχοντα.

Τα μέρη της εξέτασης είναι: Κατανόηση Γραπτού Λόγου και χρήση της γλώσσας, Κατανόηση Προφορικού Λόγου (ακουστικό μέρος), Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Προφορική επικοινωνία, όλα δηλαδή τα μέρη που περιλαμβάνει και η εξέταση φορέων όπως το University of Michigan και το University of Cambridge.

Πιστοποιήσεις LanguageCert

Πρόκειται για μια καινοτομία στον τρόπο εξέτασης που, καθώς πρόσφατα αναγνωρίστηκε από τον ΑΣΕΠ, έχει κερδίσει σε δημοφιλία μεταξύ υποψήφιων εργαζομένων του δημόσιου τομέα στη χώρα μας.

Η καινοτομία έγκειται στο ότι οι εξετάσεις προσφέρονται σε τρεις διαφορετικές μορφές:

- Δια ζώσης με έντυπα μέσα

- Δια ζώσης με ψηφιακά μέσα

- Εξ αποστάσεως με ψηφιακά μέσα

Ακόμα, δεν υφίσταται μια ενιαία εξεταστική περίοδος για όλους τους υποψηφίους. Αντιθέτως, η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται ατομικά από κάθε υποψήφιο ανάλογα με την προτίμηση και διαθεσιμότητά του. Η ώρα εξέτασης μπορεί να καθοριστεί ως και 4 ώρες πριν τη διεξαγωγή της, ενώ τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

Λόγω ακριβώς της δυνατότητας για εξ αποστάσεως εξέταση, η μορφή αυτής δεν περιλαμβάνει όλα τα κλασικά μέρη εξέτασης που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους φορείς.

Η online εξέταση αυτού του τύπου γίνεται με παρουσία εκπαιδευμένου επιτηρητή.

Παρέχονται πιστοποιήσεις για τα επίπεδα B1, B2, C1 και C2.

ielts.jpg

Και αν θέλω να σπουδάσω σε αγγλόφωνη χώρα?

IELTS (International English Language Testing System)

 

Το IELTS (International English Language Testing System) ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα. Το IELTS εξετάζει κατά πόσον ένας υποψήφιος έχει το απαραίτητο επίπεδο αγγλικών για να αλληλεπιδράσει στο αμφιθέατρο του μεταπτυχιακού του. Δεν εξετάζει γραμματική, δεν εξετάζει συντακτικό. Εξετάζει μόνο τη χρήση της γλώσσας. Γι αυτό το λόγο το IELTS, σε αντίθεση με τα Lower και Proficiency, δεν έχει Use of English section. 

Υπάρχουν 2 τύποι IELTS.

IELTS ACADEMIC: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να ακολουθήσουν ανώτατη εκπαίδευση σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως και ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία της εξέτασης.

IELTS GENERAL TRAINING: Είναι κατάλληλο για υποψηφίους που θέλουν να μεταναστεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης είναι κατάλληλο για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή προγράμματα μαθητείας ή να εργαστούν σε αγγλόφωνο περιβάλλον.
Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και οι 2 τύποι από τον ΑΣΕΠ και έχουν μόνιμη ισχύ.

Για πιο στοχευμένες πληροφορίες για το πτυχίο IELTS, όπως πχ τί βαθμολογία ακριβώς χρειάζεστε, είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε και τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων ή τις κυβερνητικές ιστοσελίδες των χωρών που σας ενδιαφέρουν.

esb.jpg

Πιστοποιήσεις ESB (International Speaking Board)

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.

Οι εξετάσεις ESB είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στα τέσσερα επίπεδα (B1, B2, C1, C2). Tα χορηγούμενα πιστοποιητικά γίνονται πλήρως δεκτά για διορισμό στο Δημόσιο.

Εξασφαλίζει μόρια UCAS (UCAS tariff points) για εισαγωγή σε Βρετανικά πανεπιστήμια για κατόχους C2.

  • Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, δύο φορές το χρόνο στα επίπεδα B1, B2, C1, C2.

  • Με την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part

  • Η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας

  • Οι βαθμολογίες όλων των μερών της εξέτασης (Oral, Listening, Reading/ Use, Writing) συμψηφίζονται

  • Προσφέρεται δωρεάν επανεξέταση αποτυχόντων σε όλα τα επίπεδα

learn english
bottom of page